Windows wyświetla serie komunikatów

W Windows, bez względu na wersję i bez względu na jakim komputerze jest zainstalowany, możemy zobaczyć różne komunikaty, bardziej lub mniej czytelne dla użytkownika. Są związane z błędami w aplikacjach, samym systemie, jak i spowodowane błędami systemu i przypadkowymi uszkodzeniami spowodowanymi przez użytkownika. Im więcej komunikatów się pojawia, tym szybciej należy skontaktować się z technikiem. Do każdego błędu podchodzi się indywidualnie i w miarę jak duże jest uszkodzenie można usunąć błąd, lub naprawić uszkodzoną aplikację, czy program.